Chương trình học YLE- A1 (STARTERS)
1.       Giới thiệu chương trình
Khóa học tiếng Anh cơ bản được thiết kế dành cho học viên trẻ học tiếng Anh. Ngoài việc xây dựng và phát triển vốn tiếng Anh sẵn có, khóa học cung cấp cho học viên vốn từ vựng, chủ điểm ngữ pháp và các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi cấp độ A1 (STARTERS). Tất cả 04 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói đều được chú trọng trong suốt khóa học. Đặc biệt, bí quyết và kỹ năng làm bài thi A1 (STARTERS) cũng sẽ được giới thiệu và cho học viên thực tập thông qua các bài luyện tập hàng tuần.
2.       Mục tiêu
Khóa học sẽ giúp học viên:
-          Phát triển tất cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết
-          Phát triển vốn từ vựng và chủ động sử dụng chúng
-          Hiểu được cấu trúc câu đơn giản và sử dụng thành thạo chúng
-          Viết được những mô tả trong cuộc sống hàng ngày
-          Nói được những công việc đơn giản hàng ngày
Bên cạnh đó, khóa học cũng sẽ trang bị cho học viên được đầy đủ các kỹ năng cần thiết để hoàn thành được bài thi A1 (STARTERS) với số điểm cao nhất.
3.       Thời lượng học
Giáo trình: Giáo trình do trung tâm biên soạn
Thời lượng chương trình: 100-120 giờ
Bài kiểm tra: 01 bài kiểm tra đầu vào, 01 bài kiểm tra giữa khóa, 01 bài kiểm tra cuối khóa
4.       Cấu trúc đề thi
Đề thi gồm có 3 phần:
Phần 1: Reading and writing. Thời gian làm phần này là 20 phút với 25 câu hỏi.Trong phần này gồm có 5 phần.
                        Part 1: gồm 5 câu matching. Học viên nhìn vào năm hình ảnh nhỏ của các đối tượng và đọc một câu về mỗi một. Mỗi câu bắt đầu 'Đây là một ...'. Nếu câu là đúng học viên đánh dấu (v) vào ô và nếu nó không phải là sự thật học viên đánh dấu chéo (x) vào ô
                        Part 2: gồm 5 câu. Học viên nhìn vào một bức tranh lớn và đọc 5 câu về nó.  Một số câu
mô tả các hình ảnh một cách chính xác và một số thì không.
  Nếu câu nói một cái gì đó thật về hình ảnh, sau đó học viên viết 'yes'. Nếu những gì các câu nói về hình ảnh là không đúng sự thật, sau đó học viên viết không”.
                        Part 3: gồm 5 câu hỏi. Học viên thấy rằng học viên biết làm thế nào để đánh vần năm từ. Học viên nhìn vào một hình ảnh của một đối tượng và tại một số chữ cái lộn xộn. Ngoài ra còn có dấu gạch ngang chỉ cho học viên có bao nhiêu chữ cái trong từ. Học viên phải sắp xếp lại các chữ viết chữ cho các đối tượng trên các dấu gạch ngang.
                        Part 4: Gồm 5 câu hỏi. Học viên đọc một văn bản trong đó có năm khoảng trống trong đó. Tất cả các từ còn thiếu là danh từ. Theo các văn bản có một hộp với hình ảnh được dán nhãn. Học viên chọn một từ từ hộp và sao chép nó vào trong mỗi khoảng cách.
                        Part 5: Gồm 5 câu hỏi.   Học viên nhìn vào ba hình ảnh kể một câu chuyện. Có những câu hỏi cho mỗi hình ảnh. Học viên phải viết một câu trả lời một từ để mỗi câu hỏi. Học viên có thể cần phải viết một danh từ, một động từ hoặc một số.
                       
Phần 2: Listening. Thời gian 20 phút. Số lượng câu hỏi là 20 câu.
        Part 1: gồm 5 câu. Nghe đoạn hội thoại và xác nhận thông tin.
                Part 2: gồm 5 câu matching. Trong Phần 2 học viên nghe một câu chuyện giữa 2 người. Trên giấy câu hỏi đó là một hình ảnh để thiết lập các cảnh và một số câu hỏi. Học viên phải trả lời từng câu hỏi với một số hoặc một cái tên. Học viên có thể viết những con số như số liệu hoặc là những chữ. Những con số này có thể là bất cứ điều gì 1-20 và tên được sử dụng là tất cả trong danh sách từ vựng Starters. Nếu câu trả lời là một cái tên, sau đó chúng tôi đánh vần từ đó cho học viên từng chữ và học viên phải viết nó xuống một cách chính xác
                Part 3: gồm 5 câu. Trong phần 3, học viên nghe thấy năm đối thoại ngắn giữa các cặp khác nhau. Có một câu hỏi về mỗi cuộc đối thoại và học viên phải chọn một trong ba hình ảnh cho câu trả lời cho câu hỏi. Học viên phải đặt một dấu (v) trong hộp theo hình ảnh chính xác.
                Part 4: Gồm 5 câu. Trong phần 4 học viên nhìn thấy một bức tranh lớn gồm bảy ví dụ của cùng một đối tượng - bảy bóng hoặc mũ hoặc sách, ví dụ. Học viên nghe một cuộc đối thoại giữa 2 người và màu sắc mỗi đối tượng có tên bằng cách sử dụng màu sắc mà học viên nghe trong cuộc đối thoại. Học viên không cần phải tô màu cho đối tượng đẹp miễn là học viên làm cho nó rõ ràng rằng học viên đã hiểu rõ đối tượng mà đến màu sắc và học viên sử dụng các màu sắc chính xác.
        Phần 3: Speaking. Thời gian 3 - 5 phút. Gồm có 5 phần
        Part 1: Đầu tiên các giám khảo sẽ chào đón học viên và sẽ hỏi tên của học viên. Sau đó, anh ta hoặc cô ta sẽ cho học viên một hình ảnh của một cảnh lớn và sẽ yêu cầu học viên để trỏ đến một số điều trong hình.)
                Part 2: Trong Phần 2 giám khảo sẽ cho học viên thấy một số hình ảnh nhỏ của các đối tượng. Sau đó chúng sẽ đặt tên cho ba đối tượng và sẽ yêu cầu học viên chỉ cho họ và sau đó đặt chúng ở những nơi đặc biệt trên các bức tranh lớn mà học viên nhìn trong Phần 1.
            Part 3: Trong phần 3 giám khảo sẽ hỏi học viên một số câu hỏi về các bức tranh lớn. Anh ta hoặc cô ấy có thể, ví dụ, điểm đến của ……… và hỏi "này là gì? Nó có màu gì?'
                Part 4: Trong phần 4 giám khảo sẽ hỏi học viên một số câu hỏi về những hình ảnh nhỏ của các đối tượng. Anh ta hoặc cô ta có thể trỏ đến những chiếc xe đạp và yêu cầu, ví dụ, "đây là ?" Và sau đó 'Các học viên đã có một chiếc xe đạp?
                Part 5 : Trong phần 5 giám khảo sẽ hỏi học viên một số câu hỏi về bản thân. Anh ta hoặc ta có thể hỏi học viên về tuổi của học viên, gia đình, trường học của học viên hoặc bạn bè của học viên.

© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.