Chương trình luyện thi TOEIC

-          Chương trình luyện thi TOEIC (Test of English for International Communication) Bài thi

TOEIC Listening and Reading là công cụ chuẩn cho phép đánh giá và so sánh được mặt bằng trình độ ngoại ngữ của các ứng viên so với các nhân viên hiện tại. Nội dung bài thi phản ánh chính xác năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực và cung cấp cho các nhà tuyển dụng những thông tin hữu ích để:


·         Tuyển dụng, sắp xếp vị trị và bổ nhiệm những ứng viên có đủ trình độ
·         Xác định nhu cầu đào tạo trong công việc
·         Cử nhân viên đi làm việc ở nước ngoài

© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.