Chương trình luyện thi IELTS


 

Chương trình luyện thi IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới dùng cho học tập và định cư. Hàng năm có hơn 1,5 triệu thí sinh tham dự kì thi IELTS để khởi đầu cho hành trình học tập và làm việc.
Các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý đăng ký chuyên môn và cơ quan quản lý nhập cư của chính phủ thường yêu cầu bằng chứng về các kỹ năng tiếng Anh trong hồ sơ tuyển dụng và tuyển sinh. Chứng chỉ IELTS được công nhận rộng rãi cho những mục đích này.

© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.