Sunday, 20 December 2015

Diễn thuyết chương trình luyện B2 ở Quận 3

Quang Cao     21:01    

Hiện nay, Trung Tâm Anh Ngữ Thiên Hà Xanh cung cấp các chương trình học và luyện thi các chương trình tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm: TOEFL; IELTS; FCE hoặc tương đương.

- Phối hợp với các phòng ban, cơ quan rà soát năng lực tiếng Anh của giáo viên, xếp lớp và đào tạo, bồi dưỡng các chứng chỉ theo chuẩn quốc tế TOEFL; IELTS, FCE hoặc tương đương cho giáo viên Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.... từ trình độ A2 – C1 theo chuẩn khung tham chiếu Châu Âu.
- Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao năng lực ngoại ngữ và kiến thức chuẩn quốc tế. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục liên kết, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong khuôn khổ quy định của nhà nước.
- Tăng cường khả năng nghe, nói, đọc , viết chuẩn cho giáo viên tiếng Anh bằng cách tạo cơ hội cho giáo viên tiếng Anh được tiếp xúc với giáo viên bản ngữ có trình độ cao như thạc sĩ, tiến sĩ.
-  Ứng dụng giảng dạy các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất trên thế giới, lấy người học làm trung tâm, giáo trình và giáo án được biên soạn theo năng lực của người học, bồi dưỡng đủ 4 kỹ năng nghe –nói – đọc – viết. Nội dung và hình thức bồi dưỡng chuyên môn đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ đáp ứng với chuẩn quốc tế và nhu cầu phát triển của xã hội.
- Kết hợp với các phòng ban liên quan tạo cơ hội cho giáo viên tiếng Anh được nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài, giúp giáo viên tiếng Anh có thể nghe và hiểu bài do chuyên gia nước ngoài giảng dạy, không cần phiên dịch.

Nội dung đào tạo: Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ trong giảng dạy và sử dụng tiếng Anh theo qui định của Bộ GD&ĐT, thực hiện bồi dưỡng 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) cho giáo viên các cấp theo chuẩn quốc tế từ A2- C1.

Đối tượng: Toàn bộ giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS, THPT, trường chuyên nghiệp....
Thời lượng đào tạo B1: 90 - 120 giờ cho 1 cấp độ ( tùy theo yêu cầu và năng lực của người học)
Thời lượng đào tạo B2: 100 - 140 giờ cho 1 cấp độ ( tùy theo yêu cầu và năng lực của người học)
© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.