Thursday, 17 December 2015

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Quang Cao     18:49    

             1.  Giới thiệu khóa học
Nhằm mục đích nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh của các nhân viên trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, khả năng giao tiếp thương thảo bằng tiếng anh, và có những cơ hội làm việc tốt. Galaco thiết kế đặc biệt chương trình tiếng anh thương mại giúp nâng cao năng lực sử dụng tiếng anh và sự tự tin khi làm việc trong môi trường thương mại quốc tế.


              2. Mục tiêu
-          Hoàn thiện tất cả các kỷ năng nghe, nói, đọc, viết trong lĩnh vực thương mại.
-          Mở rộng vốn từ ngữ vựng, và văn hóa sử dụng từ ngữ văn phòng của người nước ngoài.
-          Thực hành và phát triển các kỹ năng thực tế như trả lời điện thoại, email, fax, cách soạn hợp đồng thương mại …
-          Thực hành và phát triển kỹ năng thương thảo hợp đồng, thuyết trình trước đám đông.

            3. Thời lượng khóa học
-          Giáo trình : Giáo trình tiếng anh thương mại do trung tâm biên soạn
-          Thời lượng chương trình : 60 giờ
-          Bài kiểm tra: 01 bài kiểm tra đầu vào, 01 bài kiểm tra cuối khóa.

© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.