Wednesday, 16 December 2015

Chương trình luyện thi TOEFL iBT®

Unknown     01:13    -          Chương trình luyện thi TOEFL iBT® là chương trình TOEFL thế hệ mới – TOEFL iBT® (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test), quản lý qua mạng Internet. Bài thi TOEFL mới kiểm tra bằng cách kết hợp cả bốn kĩ năng ngôn ngữ quan trọng (nghe, nói, đọc và viết) cho phép người thi có thể tiếp cận và thực hiện bài thi tiện lợi hơn. Điểm thi TOEFL cũng được chấp nhận bởi hơn 9000 trường cao đẳng và đại học tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.


© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.