Thursday, 17 December 2015

Chương trình luyện B1 (PET)

Unknown     18:57    

1.Giới thiệu chương trình
Khóa học tiếng Anh trung cấp được thiết kế dành cho học viên đã hoàn tất chương trình A2 hoặc có trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ A2. Ngoài việc xây dựng và phát triển vốn tiếng Anh sẵn có, khóa học cung cấp cho học viên vốn từ vựng, chủ điểm ngữ pháp và các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi cấp độ B1. Tất cả 04 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói đều được chú trọng trong suốt khóa học. Đặc biệt, bí quyết và kỹ năng làm bài thi B1 cũng sẽ được giới thiệu và cho học viên thực tập thông qua các bài luyện tập hàng tuần.


2.Mục tiêu
Khóa học sẽ giúp học viên:
-          Phát triển tất cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết
-          Hiểu được ý chính trong các bài đọc và các bài đàm thoại
-          Viết lại được những câu mô tả về những chủ đề đa dạng khác nhau
-          Mô tả được những sự kiện, kinh nghiệm
-          Diễn tả được lý do
-          Trình bày, giải thích được vấn đề.
Bên cạnh đó, khóa học cũng sẽ trang bị cho học viên được đầy đủ các kỹ năng cần thiết để hoàn thành được bài thi PET với số điểm cao nhất.
3.Thời lượng học
Giáo trình: Giáo trình do trung tâm biên soạn
Thời lượng chương trình: 90 -120 giờ
Bài kiểm tra: 01 bài kiểm tra đầu vào, 01 bài kiểm tra giữa khóa, 01 bài kiểm tra cuối khóa


© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.