Saturday, 19 December 2015

Buổi sinh hoạt đầu tiên tại Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Tân Phú

Quang Cao     17:38    

Buổi sinh hoạt diễn ra thật vui nhộn, các bạn đã được trải qua những chia sẻ những kinh nghiệm học tiếng anh thú vị cùng với thầy Achim.© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.