Monday, 21 December 2015

Trung Tâm Thiên Hà Xanh làm việc Lãnh Đạo của Trường ĐH Đồng Tháp

Unknown     17:34    

Sunday, 20 December 2015

Diễn thuyết chương trình luyện B2 ở Quận 3

Unknown     21:01    

Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Seneca Thành Phố TORONTO Tỉnh Ontario, Canada

Unknown     10:20    

Hinh ảnh trung tâm tại chi nhánh Bình Chánh

Unknown     09:42    

Chương trình giao lưu với học sinh tiểu học

Unknown     02:35    

Saturday, 19 December 2015

Cẩm Nang

Unknown     20:26    

Buổi sinh hoạt đầu tiên tại Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Tân Phú

Unknown     17:38    

Thursday, 17 December 2015

Ảnh các bạn học viên đi du lịch Biển

Unknown     20:03    

Ảnh các bạn học viên du lịch Miền Tây

Unknown     19:21    

Chương trình luyện A2 (KET)

Unknown     18:59    

Chương trình luyện B1 (PET)

Unknown     18:57    

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI ĐI LÀM

Unknown     18:52    

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Unknown     18:49    

Lộ trình học

Unknown     18:43    

Wednesday, 16 December 2015

Chương trình tiếng anh giao tiếp

Unknown     01:28    

© 2015 Galaco Education. Blogger Templates Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.